Ontwikkelingen Onderwijs Interim Desk

Gepubliceerd op: 19-11-2020

Bij de Onderwijs Interim Desk zoeken we altijd naar het beste. In een coronacrisis waarin alles anders lijkt te gaan, zien wij kansen. Alles moest ook anders, dus is dat ook een mooie periode om nieuwe mogelijkheden uit te proberen. Een greep uit de zaken die we de afgelopen tijd hebben veranderd, ervaring mee hebben opgedaan en verbeterd hebben:

  • Zoals bekend zetten we jullie data uit het portal om in een eigen CV, met een eigen lay-out. Soms moeten we daarover flink wat uitleg geven aan interimmers omdat niet altijd begrepen wordt waarom we een eigen CV gebruiken. Sinds we dit doen en wij ook nog eens de layout flink verbeterd hebben zijn eigenlijk alle aanvragen opdrachten zijn geworden. 100% van de aanvragen die ook daadwerkelijk aanvragen waren, zijn opdrachten geworden. Opdrachtgevers reageren enthousiast op de CV's. Daarom doen we dat en op deze manier.
  • We hebben onze prijzen aangescherpt. Zowel voor de fee voor interimmers, als voor onze werving als selectie trajecten. We zijn daar open over naar klanten. Onze klanten weten precies wat wij verdienen, wat de interimmers verdienen en wat de overheid verdient. (Laten we de 21% btw vooral niet vergeten). Er mag openheid zijn over waar publiek geld naartoe gaat.
  • Voor onze werving en selectietrajecten geldt dat we af zijn gestapt van de traditionele benadering van dat de beloning afhangt van de loonschaal van de te vervullen functie. Hogere directieschalen, een IB'er of een directeur, het is niet meer werk. We zien dus ook geen noodzaak om de kosten voor de klant te verhogen en dat ten koste van de leerlingen te laten gaan.  
  • We hebben dit najaar een aantal Werving en Selectietrajecten afgerond. Ons slagingspercentage is en blijft 100%.
  • We zijn in staat om alle gesprekken/ contact. momenten digitaal te organiseren. Screeningen van interimmers, sollicitatiecommissietrainingen, BAC bijeenkomsten, sollicitatiegesprekken en gewone trainingen. We hebben actief co-trainers of co-adviseurs ingeschakeld en zowel de co-trainer of de co-adviseur en de opdrachtgever scherp bevraagd op wat beter en anders kan. Hierdoor is de kwaliteit snel gegroeid. Ik durf rustig te stellen dat de kwaliteit hoog is van deze trajecten en bijeenkomsten. Een aantal momenten evenaart of overstijgt de fysieke bijeenkomsten en zullen we dus ook blijvend digitaal organiseren. Voor andere bijeenkomsten geldt dat niet omdat bijvoorbeeld interactie een belangrijk aspect is.
  • Delen vinden we belangrijk. Deel jij een opdracht met ons (interim, werving en selectie) dan deel je in de winst een percentage van onze winst. Deze beloning telllen we niet bij de factuur van de klant erbij. We delen dan ook echt.  
  • De Onderwijs Ontwikkelbox ontwikkelt zichzelf ook. Per 3 maanden zitten we aan tafel met de testmaker en een assessmentbureau en spreken we samen mogelijke verbeteringen door. Wordt de test er beter voor dan past onze testmaker dat altijd aan. Fijn om gelijkgestemden te vinden waar het gaat om kwaliteit.