Stand van zaken op de interimmarkt

Interim managers PO en VO gevraagd voor Onderwijs Interim Desk
Gepubliceerd op: 19-11-2020

Algemeen

We merken allemaal dat dit een turbulent jaar is en dat is een understatement. Corona heeft veel invloed gehad op dit onderwijsjaar. Totale sluiting, langzaam weer starten, hybride-lessen, een enorm ziekteverzuim, tijdelijke sluitingen en ook soms niet zo veel last hebben van..... We hebben bijna allemaal meerdere van deze fases meegemaakt dit jaar.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op de interimmarkt. Als ik zo op LinkedIn rond kijk, zie ik dat de interimbureaus verschillende signalen afgeven. Die signalen zijn uiteraard vermengd met commerciële doelen. Ik wil proberen wat duidelijkheid te geven over wat ik concludeer. Wat mijn concullega;’s zeggen als ze geen “reclame maken”, de signalen die ik terugkrijg van bestuurders en directeuren en dat wat ik zelf zie.

De beweging

De beweging van het afgelopen jaar is eigenlijk heel natuurlijk en logisch. De vraag daalt in die mate waarin in de maatschappij de onzekerheid toeneemt. Vanaf de intelligente lockdown is de vraag totaal in elkaar gezakt. Niet alleen bij mij, maar ook bij mijn concurrenten. Vanaf maart tot en met juli zijn er vrijwel geen interimvragen binnen gekomen. Na de zomer is het altijd rustig en in de periode erna werd de schade ingehaald. 1 op 1 viel de vraag wat terug met het afkondigen van de gedeeltelijke lockdown tijdens de tweede golf. Nu er weer wat versoepeling lijkt op te treden, komen er weer wat aanvragen binnen. Eigenlijk ook heel logisch. Er is geen plek waar de maatschappelijke ontwikkelingen zo direct de organisatie binnenkomen als in een school. Ondanks dat op sociaal media soms andere dingen worden genoemd, herkennen alle concullega's die ik heb gesproken over dit item hetzelfde beeld.

Analyse

Wat vooral interessant is, zijn de redenen waarom deze dalingen in de vraag er zijn. Ik heb er een aantal gevonden en zet ze voor je op de rij:

  • Financiële onzekerheid. De inkomsten zijn gelijk, maar er is veel onzekerheid aan de kostenkant. Twee dingen wil ik noemen. De enorme investeringen in gebouwen en extra materialen om de boel “coronaproof” te houden, soms zelfs tijdelijke verhuizingen. Andere onzekere kostenpost is de vervangingsgelden. Meer leerkrachten een dagje thuis, meer invallers en dus hogere kosten. Voor beide geldt: wanneer het stopt is onduidelijk en je kunt het geld maar één keer uitgeven. De hand op de knip dus. Dit leidt tot een aantal deeleffecten:
    • Het inzetten van goedkopere tijdelijke oplossing. Samenhangend met voorgaande punt wordt er bij het ontbreken van een directeur minder snel geschakeld naar de interimoplossing. Die is duurder per saldo. Op veel plekken zien we tijdelijk waarnemende leerkrachten of locatieleiders of een IB’ er die wat taken erbij doen.
    • Bestuurders grijpen niet- of te laat in. In een situatie waarin een schoolleider op het tandvlees loopt, zou normaliter eerder ingegrepen worden. Wij zien een toename van aanvragen waarin het totaal uitvallen van een directeur de oorzaak is. Een paar bestuurders vertrouwden mij letterlijk toe “Normaliter zouden we hebben ingegrepen voor de zomer als een directeur er zo aan toe is. We dachten voor de zomer dat we het misschien wel zouden gaan redden met een zomervakantie er tussen. Dat was geen goede beslissing”. Ook zien we een toename van aanvragen waarbij door gebrek aan managementervaring en te hoge werkdruk een locatieleider of IB’er het directietakenpakket toch niet kan bolwerken. Opvallend is het aantal aanvragen voor een duo-directeur om even een tijdje te ondersteunen. In de meeste gevallen valt daarna de directeur alsnog toch uit.
  • De inspectie is meer op afstand. Voor de zomer draaide alles om überhaupt de school open te houden en alle lessen door te laten gaan. Continuïteit was de enige doelstelling. We zien weinig vragen binnenkomen die te maken hebben met een onvoldoende beoordeling van de inspectie bijvoorbeeld. Vaak ging dit gepaard met een gebrek aan vertrouwen van de bestuurder dat de huidige directeur dat op kan lossen. Het gevolg was vaak een interimvraag èn naar een specialist. Die vragen krijgen wij momenteel nauwelijks binnen. Bij navraag bij bestuurders blijkt dit inderdaad te kloppen. De inspectie doet niets af aan haar eisen, maar toont tegelijk begrip in deze omstandigheden. Digitale inspectiebezoeken zijn lichter en minder intens. Het onderwijs beweegt mee en kan ook niet anders. De continuïteit van het onderwijs vraagt ook daadwerkelijk de meeste aandacht.

Toekomst en conclusie

Hoe ziet de toekomst eruit? Zeg het maar. Ik denk dat veel samenhangt met hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Ik denk dat veel vragen die uitblijven, inderdaad blijvend uitblijven. Ik denk eveneens dat veel uitgebleven aanvragen, uitgestelde aanvragen zijn en dat er wel enigszins een inhaalslag gemaakt zal worden zo gauw deze crisis achter de rug is. De bestaande problematieken zullen dan gewoon weer op tafel komen te liggen binnen een school.