Top 11 wetenswaardigheden over interim management in het onderwijs

Gepubliceerd op: 22-12-2017

Onderwijs Interim Desk is gespecialiseerd in het inzetten van de juiste interim-manager in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze blog gaat over interimwerk en dan met name over interimwerk in het onderwijs. Aan het einde van dit artikel weet je meer over wat een interimmer doet, wat de voor- en nadelen zijn en welke rol Onderwijs Interim Desk hierin kan betekenen.

Wat is een interimmer of interim manager?

Dit is vaak één van de eerst gestelde vragen. In feite is een interim-manager iemand die tijdelijk in huis gehaald wordt voor het uitvoeren van bepaalde (management)taken binnen een organisatie. In ons geval dus altijd een onderwijsorganisatie in het primair of voortgezet onderwijs. Een interim manager staat meestal niet op de loonlijst van de organisatie, maar gaat als ZZP-er aan de slag en wordt dus extern aangetrokken. Een interim manager opereert uiteraard op het managementniveau.

Functies die een interim manager voor Onderwijs Interim Desk kunnen vervullen zijn bijvoorbeeld schooldirecteuren, schoolleiders, locatieleiders, bestuurders maar ook intern begeleiders (IB-ers).

Wikipedia omschrijft ‘interim’ als volgt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Interim

Onze interim managers worden meestal ingehuurd voor een periode van 3 tot 12 maanden, ook weer afhankelijk van de opdracht. Door een te lange periode loopt de interim manager kans onderdeel te worden van het establishment van de schoolorganisatie. Daarom moet een interim professional binnen een relatief korte periode veel resultaat bereiken.

Is een interim manager nodig?

Deze vraag moet vooraf natuurlijk wel beantwoord worden. Soms zijn er mensen in de organisatie aanwezig die ook bij kunnen springen in geval van drukte. Of zijn er collega’s die tijd over hebben om een bepaald project op te pakken dan wel een proces te verbeteren. Echter er zijn ook situaties denkbaar waarbij de organisatie van de school vastgelopen is in starre denkbeelden. In zulke gevallen is een frisse onafhankelijke blik van buitenaf nodig. Dan zou een interim manager een waardevolle rol kunnen vervullen. Onderwijs Interim Desk kan u bijvoorbeeld helpen bij een frisse onafhankelijke blik van buitenaf.

Wat doet een interim professional?

Een interim-manager die voor Onderwijs Interim Desk bij een opdrachtgever van ons aan de slag gaat kan verschillende taken hebben. Dit is uiteraard afhankelijk van de reden waarom een interimmer aangetrokken wordt. Is er sprake van uitval van een schoolleider vanwege zwangerschapsverlof? In dat geval zal de opdracht zijn dat de lopende zaken gewoon door blijven lopen (op de winkel passen). Maar het kan ook zijn dat het team met elkaar overhoop ligt. Of dat de Inspectie van het Onderwijs de school als zwak of zeer zwak heeft betiteld. In dat geval moet er direct een traject gestart worden om op korte termijn weer het predicaat voldoende (basisarrangement) te verkrijgen.

Een reden kan ook zijn dat een schooldirecteur langere tijd ziek is. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Afhankelijk van de opdracht kun je  denken aan de volgende taken:

 • Het formuleren en implementeren van de missie, beleid en de strategieën van de school
 • Vaststellen onderwijskundige doelen
 • Het promoten van de school
 • Contacten onderhouden met andere organisaties
 • Evalueren van het werk van de leerkrachten
 • Het observeren van de lesmethoden
 • Het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal
 • Verhogen van de kwaliteiten van de leerkrachten
 • Teamcultuur versterken
 • Opstellen van managementrapportages
 • Leiding geven aan het personeel, inclusief de leidinggevenden, leerkrachten en ondersteunend personeel
 • Zorgdragen voor de werving en selectie
 • Verbeterpunten doorvoeren
 • Toezicht houden op de schoolfaciliteiten
 • Overleg met bestuurders
 • Fusietraject begeleiden
 • Doorvoeren van een reorganisatie
 • Nieuwbouw begeleiden

Vroeger was het beeld van een interim manager dat hij of zij werd ingehuurd om schoon schip te maken in een organisatie. Of om de boel te reorganiseren, te bezuinigen of collega’s te ontslaan. Het oplossen van de vervelende klussen. Daarna was de interim manager weer met de noorderzon vertrokken. Soms was dit ook inderdaad het geval.

Gelukkig is dat negatieve beeld van een interim manager wel veranderd. Een interimmer is dus veel meer dan alleen de oplosser van de vervelende klussen.

7 Redenen waarom een school voor een interim manager zou kunnen kiezen

Zoals al uit de eerdere vragen blijkt zijn er verschillende redenen om gebruik te maken van een interim manager. Onderwijs Interim Desk heeft onderstaande situaties meegemaakt:

 • Er is sprake van een crisissituatie, bijv. de Inspectie van het Onderwijs heeft de school als ‘zwak’ beoordeeld of er is geen vertrouwen meer van het team en/of in de directeur.
 • De school verslapt. Als gedurende een langere tijd dezelfde schooldirecteur aan het roer staat dan kan het gevaar bestaan (is zeker niet vanzelfsprekend!) dat de school verslapt of achter blijft ten opzichte van andere scholen. Het is dan nodig om een frisse wind door de school te laten waaien. Een interimmanager van Onderwijs Interim Desk kan dan in korte tijd de school weer opschudden en op scherp zetten. De school wordt dan weer toekomstbestendig gemaakt.
 • Overbruggen van de afwezigheid van een medewerker. Denk aan ziekte, ontslag, zwangerschapsverlof, sabbatical, non-actiefstelling. Of er is nog geen opvolger gevonden voor de onlangs vertrokken schooldirecteur.
 • Schaduw management, ook wel co-management genoemd.
 • Extra handjes, er is een periode van extreme drukte (werkdruk verlaging).
 • Het vergroten van de kennis binnen de school (specialistische kennis).
 • Het ondersteunen van projecten die naast de normale processen lopen.

6 Voordelen van een interim manager

Het aantrekken van een interim-manager via bijvoorbeeld Onderwijs Interim Desk heeft een aantal voordelen.

 • Interimmers brengen uitgebreide ervaring, vaardigheden en een groot netwerk mee. Zij hebben al veel situaties bij meerdere opdrachtgevers meegemaakt.
 • Ze zijn vooral resultaatgericht.
 • Interimmers zijn objectief, ze kijken met een frisse blik naar de organisatie, zonder een bepaalde geschiedenis. Hierdoor kunnen ze ook makkelijker impopulaire beslissingen nemen
 • Interimmers zijn bij Onderwijs Interim Desk allemaal getest op persoonlijkheid, competenties, leiderschapsstijl, cognitieve capaciteiten en communicatieve kwaliteiten. Hierdoor is kwaliteit gewaarborgd.
 • Interim-managers zijn snel beschikbaar, hierdoor kun je als school snel schakelen
 • Geen moeilijk gedoe over het beëindigen van de overeenkomst. Vooraf wordt duidelijk de opdracht gedefinieerd, met een duidelijke eindtermijn. Dus geen afkoopsommen of iets dergelijks. In feite heb je gewoon een flexibele schil met een interim manager.

3 Nadelen aan interim management

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Maar volgens het Cruijffiaans taalgebruik heeft elk nadeel zijn voordeel:

 • Hogere kosten in vergelijking met de normale vaste medewerkers. Daar staat tegenover dat er extra expertise in huis gehaald wordt. Meestal blijkt in de praktijk dat een juiste interim manager zijn geld dik terugverdient voor de school. Het uurtarief van een interimmer wordt vaak bepaald door zijn kwaliteiten, ervaring en deskundigheid, maar ook vanwege het tijdelijke karakter van de opdracht. Een interim manager krijgt de vakantieperioden bijvoorbeeld niet doorbetaald.
 • Verlies aan kennis en ervaring nadat de opdracht is afgerond. Onderwijs Interim Desk zorgt altijd voor een warme overdracht, zodat we dit nadeel reduceren.
 • Een interimmer heeft natuurlijk niet alle achtergrondkennis over jouw school zodra de opdracht begint. Maar dit kan ook weer een voordeel zijn.

7 Mogelijkheden om een interim manager te vinden

 • Via LinkedIn
 • Via andere social media kanalen
 • Via zoekmachines, bijvoorbeeld Google
 • Door het plaatsen van een vacature op diverse websites
 • Het plaatsen van een vacature in landelijke of regionale dag- of vakbladen
 • Via jouw eigen netwerk (onderwijsorganisaties, collega-bestuurders)
 • Door het inschakelen van een bemiddelingsbureau zoals Onderwijs Interim Desk. Wij werken uitsluitend samen met interim managers die zelfstandig met een eigen bedrijf opereren. De interim-managers komen dus niet op de loonlijst. Er zijn overigens bemiddelingsbureaus die interimmers, gedurende een bepaalde periode, wel op de loonlijst zetten.

Hoe word je een geschikte interim manager?

Veel mensen denken dat je per se een opleiding moet volgen om interim-manager te worden. Er zijn natuurlijk diverse opleidingen voor, maar dit is zeker geen vereiste.  Bij Onderwijs Interim Desk vragen we altijd minimaal een Hbo+ niveau met de nodige leidinggevende ervaring als interim professional. Echter wij begrijpen ook dat je ergens moet beginnen. Daarom testen we onze kandidaat interim managers ook op het werk- en denkniveau. Expertise in het onderwijs en leidinggevende ervaring is wel van groot belang voor een interim professional.

Er zijn een aantal kerncompetenties waarover een interimmer dient te beschikken:

 • Analytisch vermogen
 • Communicatief sterk
 • Leiderschap
 • Inzicht in omgeving
 • Betrouwbaarheid
 • Integriteit
 • Daadkracht
 • Flexibel
 • Resultaatgerichtheid
 • Besluitvaardig

Naast deze basis competenties testen wij onze interimmers zoals hierboven al beschreven op persoonlijkheid, competenties, leiderschapsstijl, cognitieve capaciteiten en communicatieve kwaliteiten.

Op basis van de testen, de cv, maar ook de gesprekken met de kandidaat interimmers letten we op een paar andere zaken. Heeft de kandidaat interimmer voldoende ervaring en kennis in huis? Omdat wij interim managers aanbieden in het onderwijs is voor Onderwijs Interim Desk een absolute vereiste dat de kandidaat aantoonbare ervaring heeft in het onderwijs. 

De kandidaat zal ook een frisse kijk op zaken moeten hebben. Vaak is er echt wat aan de hand op school en moet er binnen een paar weken een heldere analyse gemaakt worden van de problematiek op deze school. Hierbij is het belangrijk dat je een frisse helicopterview hebt en de punten goed weet te benoemen en dit weet samen te vatten in een plan van aanpak. Er wordt van een interim manager verwacht dat je vanaf dag één voortvarend aan de slag gaat. Je moet je dus heel snel kunnen inleven in de situatie in de school.

Tot slot moet er ook een wederzijdse klik zijn tussen de kandidaat en Onderwijs Interim Desk. Is er geen wederzijdse klik dan zullen wij een samenwerking niet snel aangaan. Er moet voldoende draagvlak zijn voor een goede samenwerking.

Soms is het ook zinvol om referenties te controleren. Heeft de kandidaat zijn of haar cv naar waarheid opgesteld? Veel belangrijker nog, is om na te gaan of de kandidaat interim manager datgene kan wat hij zegt dat hij kan. Af en toe kan een kandidaat (bewust of onbewust) hier een verkeerd beeld van geven.

Zorg er wel voor dat de kandidaat toestemming geeft om een referentie op te vragen. Wees altijd zo transparant mogelijk hierin. Het kan namelijk voorkomen dat je net die referentie benadert waarbij de kandidaat interimmer met een verstoorde werkrelatie afscheid genomen heeft. Dit kan je dus op het verkeerde been zetten. Daarom is het opvragen van meerdere referenties te prefereren.

Hoe selecteer je nu een goed interimbureau voor het onderwijs? 9 Tips

Je bent op de website van Onderwijs Interim Desk terecht gekomen om dit artikel over interim te lezen. Onderwijs Interim Desk is een interimbureau voor in het primair en voortgezet onderwijs. Maar wie zegt jou dat ons bureau een goed interimbureau is? Waarop moet je normaliter op letten?

 • Kent het interimbureau zijn interim managers persoonlijk? Of heeft het interimkantoor alleen maar een grote database met cv’s?
 • Zijn de interimmers daadwerkelijk getest op competenties, leiderschapsstijl, persoonlijkheid en communicatieve kwaliteiten? Kan het interimbureau dit aantonen?
 • Biedt het interim kantoor meerdere kandidaten aan? Belangrijk dat de opdrachtgever, samen met de organisatie en de medezeggenschapsraad, een keuze maakt. Dit verhoogt uiteraard het draagvlak voor de interim manager.
 • Hebben de interim managers een aantoonbare ervaring in het onderwijs? Een ad interim die ‘in het onderwijs er even in moet komen’ wordt niet door Onderwijs Interim Desk Vanaf het begin van de opdracht is het de bedoeling dat de interimmer voluit aan de slag kan gaan. De interim manager moet zich snel kunnen inwerken. Resumerend: heeft een interimmer geen ervaring in het onderwijs? Dan zeggen wij: niet doen.
 • Krijg je snel een reactie? Stuur bijvoorbeeld eens een email naar het bureau en kijk hoe snel ze reageren.
 • Biedt het interimbureau een specialistische sparringpartner aan tijdens een klus? Of wordt de interimmer aan zijn lot overgelaten? Wordt ook wel schaduwmanagement genoemd. Dit biedt de opdrachtgever een bepaalde mate van garantie op continuïteit tijdens de uitvoer van de opdracht. Een interim manager kan immers ook ziek worden.
 • Hoe ziet het verdienmodel eruit? Sommige interim-bureaus zetten een marge van 40% of meer bovenop het uurtarief van de interim manager. Uiteraard moet een interim bureau ergens het geld verdienen, maar is 40% of meer nog te verantwoorden? Wat doen ze allemaal voor dat geld? Vraag het interimbureau welke opslag ze doorberekenen en ga bij jezelf na welk gevoel je daarbij hebt.
 • Vraag opdrachtgevers van het interim bureau naar hun ervaringen inzake de kwaliteit, de bereikte resultaten en de samenwerking
 • Wordt de overdracht goed geregeld nadat de opdracht is afgerond? Immers iemand anders zal de zaken moeten overnemen. Wordt er een document opgesteld waarin de belangrijkste zaken van de opdracht zijn vastgelegd? Wat heeft de interimmer gedaan? Moet er nog wat gebeuren? Hoe verliep het proces? Zijn er nog aandachtspunten?

3 Valkuilen van een interim manager

Vanuit onze jarenlange ervaring in het interim management hebben wij gemerkt dat een interim manager een aantal valkuilen heeft die vooral het gevolg zijn van de gedrevenheid van de interim professional.

 • Onvoldoende professionele afstand tot de organisatie. Een interim manager kan te veel betrokken raken bij de organisatie waardoor de emoties te veel een rol kunnen gaan spelen.
 • Te weinig aandacht voor datgene wat goed gaat. De focus van de interim manager ligt begrijpelijk op de punten die niet goed gaan, maar heel veel punten gaan wel goed. Belangrijk om de positieve punten ook te benoemen. Dit verhoogt het zelfvertrouwen van het team en verhoogt ook het draagvlak van de interimmer.
 • De interimmer gaat te snel. Omdat de opdracht van de interimmer altijd in een korte tijd moet worden uitgevoerd moet er ook snel resultaat geboekt worden. Dit is natuurlijk de kracht van een interimmer, maar tevens een valkuil. Een interimmer dient een balans aan te brengen tussen enerzijds de emotionele aspecten in de organisatie en anderzijds het doel van de opdracht niet uit het oog te verliezen. Als hier onbalans ontstaat dan kan er juist schade ontstaan in de vorm van verlies van draagvlak en frustraties. Dan ben je verder van huis.

 Er zijn wel meer valkuilen, maar dit zijn wat ons betreft de belangrijkste.

Tot slot 5 aandachtspunten bij het inhuren van een interim manager

In deze blog heb je al een aantal punten voorbij zien komen. Samenvattend:

 1. Let vooral op de kwaliteit en niet alleen op de kosten. Ja een interim manager is over het algemeen iets duurder, maar je krijgt er ook wat voor terug. Zorg voor een duidelijk profiel van de interimmer.
 2. Zorg voor een duidelijke afbakening van de opdracht. Wat is het doel van de opdracht? Welk resultaat moet er bereikt worden? In welk tijdsbestek? Maak een helder plan met evaluatiemomenten. Een goede voorbereiding verhoogt de kans van slagen van de opdracht. Spreek ook af wat de interimmer niet gaat doen. Wederzijdse verwachtingen moeten helder zijn. SMARTI (specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgerichtheid, tijdgebonden en inspirerend) is ook hier het sleutelwoord.
 3. Zorg ervoor dat de interim manager op een goede manier in de organisatie geïntroduceerd wordt. Dit is van groot belang voor de start van de interim manager (afhankelijk van de situatie op school).
 4. Zorg voor een goede overdracht (borging, overdrachtsdocument) en evaluatie na afronding van de opdracht. De evaluatie moet niet alleen gaan over de resultaten maar ook over het proces zelf.
 5. Zekerheid met betrekking tot de Wet DBA. Heb je daadwerkelijk met een zelfstandige te maken? Gebruik modelovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst, ook al gaat het nieuwe kabinet de Wet DBA mogelijk aanpassen.

Kom eens vrijblijvend kennis maken

Wil je meer over Onderwijs Interim Desk weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085-1300024 of info@onderwijsinterimdesk.nl

 

 

Leuke blog? Delen wordt gewaardeerd!