DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT ALS PDF

Wie wij zijn

Onderwijs Interim Desk is een professioneel interim onderwijsbureau dat jouw schoolorganisatie kan voorzien van interim professionals en jou kan ondersteunen in werving en selectievragen. Daarnaast beschikken wij over een groot bestand met interim professionals. Wij brengen vraag en aanbod op interim gebied in het onderwijs bij elkaar. Dit doen we elke dag weer, en elke dag beter.

Onderwijs Interim Desk en onze gecontracteerde Verwerkers, achten het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met jouw privacy en persoonsgegevens. Onderwijs Interim Desk voldoet aan de AVG. In dit privacy statement leggen wij jou uit hoe Onderwijs Interim Desk daarmee omgaat en wat jouw rechten zijn. Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van onze diensten, onze producten en op de activiteiten ten behoeve van marketing en uitvoering van de contracten met onze opdrachtgevers en interim professionals. Ook is dit privacystatement van toepassing voor mensen die solliciteren bij Onderwijs Interim Desk.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij bemiddelen voor jou en voor onze opdrachtgevers met betrekking tot interim klussen in het onderwijs en wij verzorgen de werving en selectie van personeel in het onderwijs. De verantwoordelijke dient jou te informeren over het doel in jouw situatie.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer je onze website bezoekt, een offerte aanvraagt, een contactformulier invult of een overeenkomst met ons aangaat dan verwerken wij gegevens. Wij verwerken deze gegevens zodat we onze producten- en diensten kunnen leveren, facturen kunnen sturen en je kunnen helpen en ondersteunen bij het vinden van een interim professional of een interim klus.

Interim professionals

Het gaat om informatie die jij aan ons verstrekt, waaronder naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, leeftijd, opleiding of opleidingsniveau, email, telefoonnummers, geboortedatum, cv en overige correspondentie tussen jou en Onderwijs Interim Desk. Tests en vragenlijsten bevatten verschillende soorten informatie, onder meer over jouw competenties, gedrag, persoonlijkheid en cognitief vermogen. Per vragenlijst / test wordt het doel toegelicht. Jouw gegevens worden uitsluitend, als samenvatting, aan mogelijke opdrachtgevers verstrekt nadat jij hiervoor schriftelijk / digitaal toestemming hebt gegeven. Andere partijen krijgen jouw informatie niet.

Wij kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van jou hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails.

Opdrachtgevers

Wij registreren de naam en contactinformatie van jouw organisatie, telefoonnummer, functie en e-mailadres.

Je krijgt de gegevens van onze interim professional(s) zoals hierboven beschreven, echter uitsluitend nadat deze interim professional een schriftelijk / digitaal akkoord hiervoor aan Onderwijs Interim Desk heeft verstrekt. Correspondentie tussen jou en Onderwijs Interim Desk wordt door ons bewaard, naast de contractuele verplichtingen tussen jou en Onderwijs Interim Desk in geval je via Onderwijs Interim Desk een interim professional inhuurt.

Wij kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van jou hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Ook kunnen telefoongesprekken opgenomen worden ter verbetering van onze dienstverlening.

Verder

Wij kunnen jouw informatie ook gebruiken voor het volgende:

 • je informatie sturen over onze diensten en producten die je bij ons afneemt of wilt afnemen;
 • je informatie te sturen omtrent activiteiten, evenementen en promotie van onze diensten en producten;
 • antwoorden op een contactformulier dat je bij Onderwijs Interim Desk hebt ingevuld;
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (e-mails, chats, telefoontjes, klantondersteuning);
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, factuur, herinneringen;
 • contact opnemen om jouw mening te vragen over onze dienstverlening en producten;
 • het verwerken van een sollicitatie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden daarbij ook rekening mee dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Dat betekent concreet dat wij jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens

Je hebt het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van jouw persoonsgegevens. Wanneer jij hiervan gebruik wilt maken kun je hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Onderwijs Interim Desk via administratie@onderwijsinterimdesk.nl. Je kunt op basis van de uitkomsten Onderwijs Interim Desk verzoeken om jouw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Wij zullen binnen 1 maand op jouw verzoek reageren. We zullen je laten weten wat de eventuele consequenties zijn van het voldoen aan jouw verzoek (bijvoorbeeld dat we de testresultaten niet meer mogen bewaren en wij jou daardoor ook niet meer kunnen voorstellen aan een mogelijke opdrachtgever).

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Onderwijs Interim Desk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve aan mogelijke opdrachtgevers zoals hierboven beschreven, echter uitsluitend nadat jij hiervoor schriftelijk / digitaal toestemming hebt gegeven. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Cookies

Als je gebruik maakt van de website van Onderwijs Interim Desk en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Onderwijs Interim Desk kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van onze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Dit kan echter tot een minder goede werking van onze website leiden. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website www.onderwijsinterimdesk.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Als je gebruik maakt van de website www.onderwijsinterimdesk.nl, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief

Daarnaast kun je ook telefonisch, per email, per post of via sociale media gegevens bij ons achter laten.

Wat doen we met jouw gegevens?

Onderwijs Interim Desk bewaart en verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:

 • verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • het leveren van producten en diensten die je van ons afneemt (nieuwsbrief, zoeken naar een klus in het onderwijs, inhuur interimmer, gebruik maken van werving en selectie)
 • het afwikkelen van betalingen
 • het opbouwen van contacthistorie

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden via de website. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft kan er simpelweg niet bij. Onderwijs Interim Desk streeft ernaar jouw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Daarbij maken we ook gebruik van derde partijen waarmee we verwerkingsovereenkomsten hebben afgesloten. Privacy is gewaarborgd.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Websites van derden

Dit privacy en cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Meldpunt kwetsbaarheden

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid op onze website? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden aan administratie@onderwijsinterimdesk.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze website verbeteren.

Overige rechten

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens bij Onderwijs Interim Desk zijn verwerkt, dan stellen wij het op prijs dat je in eerste instantie contact met ons opneemt via: administratie@onderwijsinterimdesk.nl.

Blijf je ontevreden? Dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Dit privacy statement kan in de loop van de tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld als de wet verandert of wij bepaalde verwerkingen toevoegen of staken. De meest recente versie wordt op onze website gepubliceerd en wij raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

versie: mei 2018